Faaliyet Alanı-3

Detaylar

Geri Dön
Fırsat araştırma ve tespiti : Yatırım projelerin doğru kuruluşlar tarafından sahiplenilmesi ve tecrübeli kuruluşlarca işletilmesi gerektiği inancındayız (geçmiş ilişkilerimiz ve yurtdışı ofisimiz müşterilerimiz adına önemli bir avantajdır). Bir projenin potansiyelini en iyi şekilde temsil edecek fizibilite hazırlamalı, fizibilitede iyi görünen projenin nasıl bir konfigürasyonla başarı şansının olacağı konusunda strateji geliştirilmelidir.
Özelleştirme projeleri : Türkiye’de çeşitli sektöelerde özelleştirme projeleri ile  ilgili danışmanlık hizmetleri sunduk (enerji üretim, enerji dağıtım, telekom ve diğer ...). Danışmanlığımız kapsamında tüm fizibilite çalışmaları, ihale hazırlık dökümanları ve pazarlık aşamasında ki diğer tüm hizmetler tarafımızca sunulmuştur.
Proje finansmanı: Büyük projelere finasman bulunmasi projenin gerçekleşebilmesi için en önemli aşamadır. Projelerin finans pazarlarına anlatılabilmesi özel bir ekspertiz gerektirir. Bu konuda finans kuruluşlarının kabul ettiği yaklaşım ve formatta fizibilite hazırlama, dış finansman kuruluşlarına projeyi sunma, projenin gerektirdiği soruşturmayı (due diligence) yürütme, proje imtiyaz sahipleri, ortak adayları, işletme adayları ve finans müesseseleri ile yürütülen pazarlıklarda yer alma dönemlerinde müşterilerimize tecrübemizi sunmaktayız.
Şirket evlilikleri ve işbirlikleri : Günümüzde şirketlerin rakipleri veya kendilerini tamamlayan hizmetleri birleştirmeleri veya satın almaları, rekabet açısından önemli avantajlar kazandırmaktadır. Bu durumlarda, şirketlerin profilleri çıkarılmalı, değerleri tespit edilerek pazarlıklar için gerekli analiz, takipler yapılmalıdır.

Bu konunun önlemli bir aşaması da evlilik sonrasında şirketler arasındaki yönetim, sistem ve kültür uyuşmazlıklarının çözümlenmesidir. Bu tür durumlarda şirket çalışanları dış uzmanlarca farklı işbirliği platformlarında kaynaştırılmalı, yeni şirket kültürünün oluşumu desteklenmelidir.

Copyright © 1999-2003, YÖSİDA  Yönetim Sistemleri Danışmanlık Ltd.Şti. All rights reserved.