Stratejik Yönetim
Stratejik Yönetim
İş Geliştirme Stratejik Planlama
Stratejik Yönetim
Pazar ve Rekabet Analizi Yeniden Yapılandırma

Başarılı şirket kaynaklarını en doğru noktalara odaklayan şirkettir.

Bu tür bir etkinlik için öncelikle şirket üst yöneticilerinin, çalışanlarının, hatta müşterilerinin kafasında net bir senaryo oluşması gereklidir. Bu çerçevede “en iyi senaryo”nun oluşması için uzmanlık ve deneyimlerimizi paylaşmaktayız.

Biz stratejik yönetim konusunu 4 temel başlık altında ele almaktayız : Pazar ve rekabet analizi, iş stratejisi geliştirme, stratejik planlama ve tüm bunların gereği olan yeniden yapılandırma.

Copyright © 1999-2003, YÖSİDA  Yönetim Sistemleri Danışmanlık Ltd.Şti. All rights reserved.