Faaliyet Alanı-1

Detaylar

Geri Dön
Pazar ve rekabet analizi : Şirket iş stratejilerinin doğru belirlenmesi, pazar gelişme eğilimlerinin iyi analiz edilmesi ve pazara yönelmiş olan rekabetin gelişiminin gözlenmesi ile mümkündür. Müşteri odaklı hizmetin önem kazandığı günümüzde müşteri beklentilerinin (istek ve tercih) tatmini için bunların araştırılması da hayati önem arz eder.
İş stratejisi geliştirme : Sağlam, tutarlı bir iş stratejisi öncelikle bugünkü ve gelecekteki zorlukların öngörülmesi ve bu doğrultuda "neden" ve "nelerin" yapılması gerektiğinin anlaşılmasını gerektirir.
Stratejik planlama : Faaliyetlerin belirlenen iş stratejisine uygun olarak yürütülebilmesi için bir planlama ve kontrol mekanizmasına ihtiyaç vardır. Bu çerçevede oluşturulan iş stratejileri üst yönetimce (yönetim kurulu + genel müdür + genel müdür yardımcıları/ direktörler) en alt seviyeye kadar  yayılmalı, günlük işlerle ilişkilendirilmeli ve takip edilmelidir   (bkz. yönetim geliştirme -> politikaların yayılımı)
Yeniden yapılandırma : Stratejilerin uygulamaya geçebilmesi için şirket organizasyonundaki aksaklıkların tespit edilip giderilmesi gerekir.  Amaç tüm çalışanların "en doğru şekilde" kullanılması , "kullanılmayan yetenekleri" yada "yalnış kullanılan birikimleri" organizasyonda doğru yerlere yerleştirmektir.

Copyright © 2000, YÖSİDA  Yönetim Sistemleri Danismanlik Ltd.Şti. All rights reserved.