Faaliyet Alanı-4

Detaylar

Geri Dön
PLATFORM Modeli : Kararlardaki karmaşıklık ve önem derecesine göre şirketlerde karar verme platformları oluşturma gereğini her çalışmamızda gördük. Biz bu platformları organize etmek ve bu platformları etkin olarak işletmek amacı ile Platform Modelini geliştirdik. Özgün yaklaşımımız etkin uygulamaların, sistemlerin, süreçlerin oluşmasını, çalışanların becerilerinin gelişmesi yolu ile şirketlerin uzun vadeli gelişimlerini desteklemektedir.
Yönetim sistemleri tasarımı : Şirketlerin ve yönetimlerin kurumsallaşması için sistemlerin kurulması gerekir. Sistemler şirketlerin öğrenmesi ve gelişmesinin en güvenilir ve sade yoludur. Sistem tasarımı pragmatik olarak, şirketlere para, zaman kazandıracak şekilde ele alınmalıdır.
Politikaların yayılımı : Stratejik planların şirket tabanına kadar yayılması ve “tüm çalışanların, şirket hedeflerini desteklemek için çalışması” amaçlanmalıdır. Bu doğrultuda Platform Modeli, şirketin önemli hedef ve faaliyetlerinin çalışanların önceliklerine dönüşmesini destekler.
Şirket kültürü yönetimi : Şirketlerde katılımcı çalışma kültürlerinin gelişmesi çalışanların potansiyellerinden etkin olarak faydalanılmasını ve kurumsallaşma yönünde anlamlı adımlar atılması için bir ön koşuldur. Katılımcı ve sinerjik bir kültürün gelişimini olumsuz olarak engelleyen faktörler ancak bilinçli, sistematik ve kararlı çalışmalar aracılığı ile yürütülebilecektir (bkz. Platform Modeli ve Modelin Kuruluşlara Katkıları).

Copyright © 1999-2003, YÖSİDA  Yönetim Sistemleri Danışmanlık Ltd.Şti. All rights reserved.