Faaliyet Alanı-2

Detaylar

Geri Dön
Kurtarma yönetimi: İşleri kötüye giden şirketlerin yöneticileri, gündelik işlerin arasına sıkışıp, genel gidişi görmekte zorlanırlar. Halbuki yapılması gereken iyileştirme yöntemleri tespit etmek, gerekli planlama ve uygulamaları gerçekleştirmektir; şirket iş stratejisi, finansal durum ve organizasyon gözden geçirilmeli ve kötü gidişi iyiye döndürebilecek öneri planı yürürlüğe konmalıdır. Bu çalışmalar kapsamında şirketin yeni pazar bulması, üretim faaliyetlerinden bazılarını kapatıp, yenilerini açması, belirli konularda maliyet düşürücü tedbirler bulması ve uygulaması, pasif duran varlıkları değerlendirmesi yolu ile likidite yaratması ve organizasyonun yeniden yapılandırılarak etkinleştirilmelidir.
Finansal yapılandırma: Sıkça karşılaşılan sorunlardan birisi likidite krizidir. Bu durumda kalan şirketlere çözümler üretmek için şirketin kaynak yaratabilme potansiyelinin iyi ölçülmesi ve bunun finansörlere veya muhtemel ortak adaylarına anlatılması gerekir (bu konuda çok geniş tecrübemiz vardır). Şirketin aktiflerinin iyi değerlendirmesi için projeler geliştirilmeli, şirketin borç yapısı analiz edilerek, banka borçları yapısının değiştirilmesine baz teşkil edecek şirket değerlendirmeleri hazırlanmalı ve gerektiğinde bankalara karşı savunulmalıdır.
Performans geliştirme : Bu çerçevede özellikle pazar geliştirme ve satış arttırmaya yönelik stratejiler, stratejilere uygun organizasyon geliştirilmeli, bütçeleme, finansal planlama ve yönetim raporlama sisteminde de gerekli düzenlemelere gidilmelidir.
Sermayenin yeniden yapılandırılması: Kriz durumlarında ağır finansal maliyetlerine dayanamayan şirketlerin sermaye yapılarını güçlendirmeleri, ağır finansman yükünden kurtulmaları gerekir. Bunun için şirkete uygun ortak adayları tespit edilmeli, onlara iş planı ve şirketin değeri analiz edilerek gerekli pazarlıklar yürütülmelidir (bu konuda da ciddi deneyime sahibiz).

Copyright © 1999-2003, YÖSİDA  Yönetim Sistemleri Danismanlik Ltd.Şti. All rights reserved.